Kontakt

European Peripherals spol. s r. o.
Prevádzka: Púchovská 2, 831 06 Bratislava
Sídlo firmy: Púchovská 2, 831 06 Bratislava

tel.:+421 2 4445 0425, +421 903 242 777
e-mail:obchod@european.sk

IČO: 31348521, DIČ: 2020317574, IČ DPH: SK2020317574

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel : Sro, vložka č. 4893/B